یک شنبه 19 اردیبهشت 1400
جزئیات خبر
1397/12/27 - طرح تشدید سلامت نوروزی
با توجه به شروع تعطیلات نوروزی، طرح تشدید سلامت و بهداشت از تاریخ 97/12/15 لغایت 98/01/15 آغاز و بازرسین بهداشت در غالب تیمی متشکل از سازمان های تغزیرات، دامپزشکی و اماکن اقدام به بازرسی در شیفت های مختلف کاری نموده و همچنین سنجش و نمونه برداری مواد غذایی با دستگاههای پرتال را در دستور کار خود دارند.

لذا می بایست هتل ها آمادگی لازم برای انجام بازرسی ها داشته و همکاری لازم را با بازرسین اعمال نمایند.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved