دو شنبه 05 فروردین 1398
جزئیات خبر
1397/03/30 - همایش آشنایی با فرآیند خود ارزیابی هتل
شرکت آموزش گردشگران بنیاد با مدیریت هتل بین المللی پارسیان آزادی تهران اقدام به برگزاری همایش آشنایی با فرآیند خود ارزیابی هتل نموده است.
اهداف برگزاری این دوره :
1- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات خودارزیابی هتل
2- یکسان سازی دانش خود ارزیابی هتلداری
3- معرفی ضرورت های انجام خود ارزیابی
و ....
در صورت تمایل به شرکت در این همایش تا روز شنبه مورخ 97/4/9 به شرکت آموزش ارسال نمائید .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 28151256 ( خانم رضایی ) تماس حاصل فرمائید .متن این اطلاعیه را در ذیل ملاحظه نمائید.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved