چهار شنبه 26 مرداد 1401
جزئیات خبر
1398/05/13 - دستور العمل محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مصوبه شورای اسلامی شهر تهران


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved