پنج شنبه 23 آبان 1398
بخشنامه های اماکن
طرح پیشگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد در استان تهران
تعیین مبلغ هتلها براساس درجه هتل به سامانه هوشمند سنا
سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی
بخشنامه اماکن در خصوص سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی به همراه نامه های اماکن واتاق اصناف
بخشنامه نحوه اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی
بخشنامه واصله از اتاق اصناف تهران را در راستای بند سوم و ششم صورتجلسه مشترک مورخ 97/5/15 اتاق اصناف تهران و معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب را در ذیل دریافت نمائید :
صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا
بخشنامه اتحادیه مربوط به صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا را در ذیل ملاحظه فرمایئد:
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved