پنج شنبه 24 آبان 1397
بخشنامه های اماکن
تعیین مبلغ هتلها براساس درجه هتل به سامانه هوشمند سنا
سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی
بخشنامه اماکن در خصوص سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی به همراه نامه های اماکن واتاق اصناف
بخشنامه نحوه اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی
بخشنامه واصله از اتاق اصناف تهران را در راستای بند سوم و ششم صورتجلسه مشترک مورخ 97/5/15 اتاق اصناف تهران و معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب را در ذیل دریافت نمائید :
صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا
بخشنامه اتحادیه مربوط به صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا را در ذیل ملاحظه فرمایئد:
پيامک هاي ارسالي از طريق سامانه هوشمند سنا
خيلي فوري ، خيلي فوري

احتراماً با توجه به پيامک هاي ارسالي از طريق سامانه هوشمند سنا جهت دريافت وجه به اطلاع ميرساند با توجه به مکاتبه صورت گرفته به شماره 1/12/1770/الف مورخ 96/11/16 به اداره اماکن ترتيبي داده شود تا وصول نظريه از طريق معاونت محترم اماکن هيچگونه پرداختي توسط واحد ها صورت نپذيرد و هر گونه اقدام بعدي اطلاع رساني خواهد شد. متن نامه را در ذيل ملاحظه فرماييد :
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved