شنبه 29 تیر 1398
جزئیات خبر
1397/08/02 - فروش مجموعه رفاهی و گردشگری گاجره (هتل گاجره)
فروش مجموعه رفاهی و گردشگری گاجره (هتل گاجره)
صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد در نظر دارد مجموعه رفاهی و گردشگری گاجره (هتل گاجره) واقع در جاده چالوس، کیلومتر 70 پیست بین المللی دیزین را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
جهت اطلاع بیشتر از طریق سایت صندوق www.irsbf.ir اقدام فرمایید.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved