سه شنبه 13 خرداد 1399
جزئیات خبر
1397/09/25 - سمینار تصمیم گیری و مدیریت بحران در دوران رکود کسب و کار برگزار می شود
سمینار تصمیم گیری و مدیریت بحران در دوران رکود کسب و کار ویژه مدیران کلیه هتل ها در تاریخ 1397/09/28 در سالن زمرد هتل پارسیان کوثر تهران از ساعت 8:30 لغایت 15 با مشخصات مندرج در جدول ذیل برگزار خواهد شد.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved