شنبه 29 تیر 1398
جزئیات خبر
1397/07/09 - نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت ماشین آلات و تجهیزات وابسته


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved