چهار شنبه 17 خرداد 1402
پانسیون ها
نوع هتل:
تعداد ستاره:
آیسان
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
سیستم گرمایشى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اریش
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
به آفرین
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پاسارگاد (پانسیون)
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پرنیان
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رز
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فرشتگان
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
سیستم گرمایشى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مادر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
چاى ساز
یخچال
آب گرم
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مهر (پانسیون)
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
سیستم گرمایشى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
یادگار
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved