جمعه 23 آذر 1397
خیام
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
روم 24 ساعت
آسانسور
پارکینگ
محل نگهدارى چمدان
Uتهران - خیابان امیرکبیر - مقابل گاراژ کیوان فر - کوچه نوید - شماره 3
33116368J33113757J33920218J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved