دو شنبه 25 آذر 1398
تهران استقبال
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
خشکشویى
سیستم گرمایشى
جکوزى
Uتهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان جهان آرا - خیابان 27 - شماره 68
88350174-6J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved