چهار شنبه 25 تیر 1399
اخوت
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
سیستم گرمایشى
Uتهران - خیابان خیام شمالی - مقابل پارک شهر - خیابان صور اصرافیل - مقابل دادگستری - پلاک 115
33941219J33913403J33938198J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved