چهار شنبه 17 خرداد 1402
هیئت رئیسه
محمد علی فرخ مهر
ریاست اتحادیه
سابقه کار: 40 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 5 دوره
محل کار: هتل اسکان
فرمان غفاریان
نائب رئیس
سابقه کار: 17 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل بزرگ تهران
احمد نورنیا
نایب رئیس دوم
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل شیراز
کمال پنهانی
دبیر هیئت مدیره
سابقه کار: 25 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 1 دوره
محل کار: هتل بلوار
شهرام پورعزیز
خزانه دار
سابقه کار: 22 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 1 دوره
محل کار: هتل بزرگ فردوسی
حمید طاهری زاد
عضو هیئت مدیره
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل پرشیا 1 و 2
بهمن بشاش
عضو هیئت مدیره
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل هالی
علی اصغر رحمانی
بازرس
سابقه کار: 37 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 4 دوره
محل کار: هتل رودکی
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved