دو شنبه 25 تیر 1403
بخشنامه های اماکن
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی
«بخشنامه اتاق اصناف»
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی
احتراما کلیه موسسات مشمول قانون کار (اتحادیه های صنفی) می بایست به هرکدام از کارکنان خود که به نسبت یک سال کامل مشغول به کار بوده اند حداقل معادل 2 برابر پایه حقوق سال 1398 یعنی 30/337/620ریال و حداکثر معادل 3 برابر پایه یعنی 45/506/430ریال قبل از احتساب کسورات قانونی (مالیات متعلقه) پرداخت نمایند.
عدم دسترسی مشتریان به کارتخوان در واحدهای صنفی
با توجه به بخشنامه اتاق اصناف تهران در خصوص عدم دسترسی مشتریان،
بخشنامه اداره اماکن عمومی پاوا فاتب را ملاحظه فرمایید.
عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی
اتاق اصناف تهران بر اساس دستورالعمل معاونت محترم امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تامین شهرستان تهران به شرح پیوست ابلاغ نموده است از بکارگیری نیروی کار اتباع غیرمجاز خارجی اکیداً خودداری گردد.
طرح پیشگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد و لزوم توجه و رعایت وظایف اعلام شده
اجاره ملک به افراد غیر
بهره برداران محترم
احتراما بخشانه اتاق اصناف تهران به شماره 81399/33 ج مورخ 98/7/30 در خصوص اجاره ملک به افراد غیر و تخلف و جرائم صورت گرفته و تبعات مرتبط با آنها را در بخش بخشنامه های اماکن سایت ملاحظه فرمایید.
طرح پیشگیری و مقابله با مظاهر علنی فساد در استان تهران
تعیین مبلغ هتلها براساس درجه هتل به سامانه هوشمند سنا
سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی
بخشنامه اماکن در خصوص سوء استفاده برخی افراد سودجو از عناوین مختلف در بازدید از واحدهای صنفی به همراه نامه های اماکن واتاق اصناف
بخشنامه نحوه اعمال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی
بخشنامه واصله از اتاق اصناف تهران را در راستای بند سوم و ششم صورتجلسه مشترک مورخ 97/5/15 اتاق اصناف تهران و معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب را در ذیل دریافت نمائید :
صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا
بخشنامه اتحادیه مربوط به صورتحساب های صادره شرکت داده پرداز ماندگار الهیه برای استفاده از سامانه سنا را در ذیل ملاحظه فرمایئد:
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved