یک شنبه 27 خرداد 1403
جزئیات خبر
1398/08/29 - اولین دوره آموزش بهداشت اصناف
اولین دوره آموزش بهداشت اصناف در واحد آموزش اتحادیه هتل، هتل آپارتمان و پانسیون استان تهران آغاز گردید.
در این دوره که با حضور30 نفر از پرسنل هتلهای بزرگ تهران (2) ، اسکان الوند، فارس، نادری نو، کارون، وصال آغاز گردید.
در جدول زمانبندی آموزش بهداشت اصناف پرسنل هتلهای یاد شده مباحث آموزشی را طی مدت 20 الی 24 ساعت فراگیری خواهند نمود.
آنچه که انجام آموزش دوره های بهداشت اصناف را در واحد آموزش نسبت به سایر آموزشگاهها مستثنی می نماید، فوریت در برگزاری دوره آموزشی و نیز حضور مدرسین آشنا با صنعت هتلداری برگزار خواهد شد.


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved