یک شنبه 27 خرداد 1403
جزئیات خبر
1402/03/31 - نشست آموزشی اجرایی مباحث مصرف بهینه آب و بهداشت حرفه ای و ایمنی مورخ 1402/3/30
محور مباحث مطروحه : در خصوص نحوه بهینه سازی مصرف با توجه به بحران آبی با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش نزولات آسمانی و تلاش جهت مصرف بهینه آب
بهره مندی از اصول و ضوابط طب کار و بررسی بیماری های ناشی و مرتبط با مشاغل گوناگون جهت تشخیص و درمان و پیشگیری از وقوع آن و ارتقاء بهداشت محیط های شغلی، در این نشست ارائه گردید


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved