یک شنبه 27 خرداد 1403
جزئیات خبر
1400/02/25 - کلاسهای پذیرایی و تشریفات پرسنل بانک کشاورزی


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved