یک شنبه 27 خرداد 1403
هتل ها
نوع هتل:
تعداد ستاره:
اسپیناس پالاس
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اسپیناس خلیج فارس
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسیان آزادی
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
یخچال
سونا
مینى بار
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسیان استقلال
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پرشین پلازا
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رکسان فرودگاه بین المللی امام خمینی
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
لاله
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
هما
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ویستریا
5 ستارهmmmmm
شهر: تهران
آتانا
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
بانک
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آرامیس
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
سونا
مینى بار
ماهواره
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آساره
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
بانک
مراسم و رویدادها
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اسکان الوند
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
بیلیارد
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
المپیک
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بزرگ ارم
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بزرگ تهران
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بزرگ تهران (2)
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
مینى بار
کافى نت
ماهواره
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بزرگ فردوسی
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
بانک
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسیان انقلاب
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسیان اوین
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تهران رویال
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رامتین
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
سونا
مینى بار
کافى نت
ماهواره
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رمیس بین امللی فرودگاه امام خمینی
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ریتز
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
یخچال
آب گرم
سشوار
سونا
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سیمرغ
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
میگون
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
هویزه
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
یخچال
سونا
مینى بار
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آماتیس
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اسکان
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اطلس
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
تلفن
ماهواره
صندوق امانات
تلویزیون
امکانات معلولین
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
البرز
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
یخچال
تلفن
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
المهدی
3 ستارهmmmll
شهر: رباط کریم
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
امیر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
یخچال
تلفن
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
روم 24 ساعت
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ایران
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
ماهواره
صندوق امانات
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ایرانشهر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
کافى نت
ماهواره
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ایریانو
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
باباطاهر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
تلفن
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بهار
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
صندوق امانات
روم 24 ساعت
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بولوار
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
یخچال
تلفن
صندوق امانات
تلویزیون
آسانسور
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسیان کوثر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
سونا
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پاریز
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
یخچال
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پامچال
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
یخچال
تلفن
صندوق امانات
تلویزیون
اجراى مراسم و همایش
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پرشیا
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
مینى بار
آرایشگاه
کافى نت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پرشیا (2)
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
مینى بار
کافى نت
ماهواره
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تهران درسا
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
یخچال
تلفن
صندوق امانات
تلویزیون
تهویه مطبوع
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
توچال
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
یخچال
تلفن
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
امکان اقامت برای کودکان زیر 7 سال و افراد بالای 55 سال میسر نیست و هتل از پذیرش بانوان باردار ، بیماران قلبی و ریوی ، مبتلایان به فشار خون ،دیابت و معلولین جسمی معذور میباشد . ضمنا پذیرش میهمان منوط بر معاینه و تایید پزشک واقع در هتل خواهد بود.
جهان
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
حجاب
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مراسم و رویدادها
مینى بار
ماهواره
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
دیاموند
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
یخچال
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رودکی
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
روم 24 ساعت
آسانسور
امکانات معلولین
تاکسى سرویس
تهویه مطبوع
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ساینا
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
کافى نت
ماهواره
صندوق امانات
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
شمشک
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
صندوق امانات
خدمات داخل اتاق
تاکسى سرویس
تهویه مطبوع
رستوران
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
شهر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
استخر
یخچال
مراسم و رویدادها
سونا
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مارلیک
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
استخر
یخچال
سونا
تلفن
صندوق امانات
اجراى مراسم و همایش
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مروارید
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کافى شاپ
یخچال
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مشهد
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
یخچال
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
آسانسور
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نیلو
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
یخچال
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
هالی
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
کافى نت
آسانسور
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ورنوس
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
ولیعصر
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
کارون
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
تلفن
صندوق امانات
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
کرامت ری
3 ستارهmmmll
شهر: ری
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
مراسم و رویدادها
بیلیارد
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آرمان
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
کافى نت
صندوق امانات
آسانسور
تاکسى سرویس
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آزادی
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
الیان
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
امید
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
مینى بار
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
امیرکبیر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
سیستم گرمایشى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اورین
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اوسون
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
روم 24 ساعت
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بلور
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
بلوط
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارادایس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
سشوار
مینى بار
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسا
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارک وی
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پاسارگاد
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تابان
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
ماهواره
صندوق امانات
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
حافظ
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
تلفن
خدمات داخل اتاق
آسانسور
تهویه مطبوع
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
خیام
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
تلفن
آسانسور
پارکینگ
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
زیبا
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سامان
2 ستارهmmlll
شهر: ورامین
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ستاره ویلا
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
سعدی
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سفیر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
شهریار
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
شیان
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
مینى بار
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
شیراز
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
ماهواره
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فارس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فردوسی
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فردیس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
کافى نت
ماهواره
صندوق امانات
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
قدس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
صندوق امانات
آسانسور
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
قناری
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
کافى نت
صندوق امانات
روم 24 ساعت
تهویه مطبوع
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مرکزی ایران
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
مینى بار
صندوق امانات
روم 24 ساعت
پارکینگ
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مینا
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نادر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نادری نو
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
هتل روما
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
ورزش
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
وصال
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آپادانا
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آراد
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
آسیا
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
مینى بار
تلفن
تاکسى سرویس
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
اخوت
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ارس
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارامیس
1 ستارهmllll
شهر: تهران
پیروز
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تخت جمشید
1 ستارهmllll
شهر: تهران
ثامن
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
حقیقت
1 ستارهmllll
شهر: تهران
رزهام
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
سشوار
مینى بار
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
زرین دماوند
1 ستارهmllll
شهر: دماوند
ساسان
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سپیدار
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
صندوق امانات
روم 12 ساعته
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سروش
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سعید
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سیب
1 ستارهmllll
شهر: تهران
شایان
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فیروزه
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خدمات گردشکرى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
گلستان
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
صندوق امانات
روم 24 ساعت
تاکسى سرویس
تهویه مطبوع
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مهر
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مهرآذین
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
رستوران
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
میلاد
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نادری
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلویزیون
خشکشویى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نیما
1 ستارهmllll
شهر: فیروزکوه
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
سیستم گرمایشى
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نیکان
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
هشت بهشت دماوند
1 ستارهmllll
شهر: دماوند
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
بیلیارد
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
وارناشایان
1 ستارهmllll
شهر: ورامین
کاخ زیبا
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
تلفن
خدمات داخل اتاق
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
کیومرث
1 ستارهmllll
شهر: فیروزکوه
برج سفید
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
فرودگاه
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
روم 24 ساعت
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved