یک شنبه 27 خرداد 1403
هیئت رئیسه
محمد علی فرخ مهر
رئیس هیئت مدیره
سابقه کار: 40 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 5 دوره
محل کار: هتل اسکان
فرمان غفاریان
نائب رئیس اول
سابقه کار: 17 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل بزرگ تهران
احمد نورنیا
نایب رئیس دوم
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل شیراز
کمال پنهانی
دبیر هیئت مدیره
سابقه کار: 25 سال
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: 1 دوره
محل کار: هتل بولوار
حمید طاهری زاد
خزانه دار
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل پرشیا 1 و 2
بهمن بشاش
عضو اصلی هیئت مدیره
سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه: ...
محل کار: هتل هالی
شهرام شیروانی
عضو اصلی هیئت مدیره
محل کار: هتل باباطاهر
رامین رخسارزاده
بازرس اصلی
محل کار: هتل پاسارگاد
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 1579617714
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved